dimecres, 3 de juliol de 2013

LES TORTUGUES D'AIGUA (Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) ) A LA CIUATAT D'ALACANT


Amb una agradable sorpresa rep la notícia publicada al Diari INFORMACION, el 28 de juny sobre tortugues d'aigua al barranc de les Ovelles a la ciutat d'Alacant:
  La part negativa de tot això que suposant, que amb una bona intenció per part dels tècnics de l'administració competent s'ha procedit al trasllat de les instal·lacions del centre de recuperació de fauna de la Sta. Faç. Tanmateix surgeix una qüestió: si no estan malferits, perque hi han ingressat? Estes extraccions les recomana la UICN? Per quant de temps hi romandran?Es protegira la zona de la troballa com cal? ... I així un fum de qüestions més.

  Per altre costat, cal afegir que com a membre d'una entitat conservacionista de la ciutat d'Alacant, que elaborà un estudi que remarcava els valors naturals de les llacunes de Rabassa i el seu entorn; estudi on es valorava la necessitat de protegir este espai i d'enllaçar-lo amb altres ecosistemes de l'interior, mitjançant el barranc de les Ovelles - rambla del Rambutxar com a connector ecològic. A més de donar a l'esmentat espai una protecció legal acurada, com per exemple Paratge Natural Municipal. També seria una peça clau a l'hora de crear un "cinturó verd" a la ciutat d'Alacant, aprofitant la proximitat de la zona de les Llomes del Garbinet i la connexió més estable que ofereix amb les zones muntanyoses de l'Alacantí com les Penyes Roges o el Monnegre.

  Bé ací queda per ara la cosa de les tortuguetes. Pense que es tracta d'una peça més per a tal d'aconseguir una protecció efectiva de l'esmentat barranc i de la zona de les llacunes de Rabassa i començar a crear una ciutat "verda" o "ecològica" o naturalitzada" o com es vulga dir.
   
  Més enllaços sobre les tortugues:
  1. http://ca.wikipedia.org/wiki/Tortuga_de_rierol
  2. http://www.mediterranea.org/cae/divulgac/reptiles/gleproso.htm
  3. http://www.infotortuga.com/mauremysleprosa.htm