dilluns, 5 de març de 2012

Ara que torna a ser notícia el pla Rabassa...

Este dissabte va ser notícia - si més no així ho crec jo - que la CHJ, emetia un informe negatiu a la implantació de l'IKEA, als terrenys del pla Rabassa, perquè s'hi afecten unes tuberies principals d'abastiment d'aigua potable. Això ho han aprofitat diversos grups polítics i entitats ciutadanes per atacar de ple este maleit pla.

Però a l'ombra també hem estat treballant més gent per tal de donar a conèixer la zona, revaloritzar-la  i de protegir-la com cal, no només com a possible interès polític, sinó perquè som uns quants que pensem en qüestions com la restauració ambiental i/o paisatgística, i la consegüent declaració de les llacunes i el seu entorn com a paratge natural protegit, amb els corresponents plans de restauració i protecció. En definitiva de tindre una altra política ambiental, de fet tenir una veritable política ambiental a la ciutat d'Alacant.

Per tot això i perquè ja fa temps que volia tractar el tema, he començat esta entrada, relacionada a diversa documentació elaborada en referència a les llacunes i el seu entorn.

En el aspecte de protegir-les i de donar-les a conèixer existeixen un parell de treballs; un d'ells és l'informe que va presentar com al·legació al pla Rabassa inicial, el Grup STENELLA; document l'elaboració del qual vaig a participar. També existeix un document molt treballat de l'agrupació ALACANT VIU, que en serveix com a complement. Us convide a consultar-los.

ENLLAÇOS: