dilluns, 20 de febrer de 2012

Sobre les carrasques i margallons de Rabassa


Esta es una nota que jo mateix vaig col·laborar a realitzar per tal de que es protegiren estos elements de indubtable valor com a singularitats botàniques a la ciutat d'Alacant.
Això fou vora el 2007, ens posarem en contacte amb la regidoria corresponent i ens contestaren en poques paraules que no ens preocuparem que ja se n'encarregarien. Hui encara no sabem que hi passarà.


El Grup Stenella detecta carrasques i margallons en perill per les actuacions del PAI de Rabassa o execució de la Via Parc.

Ja feia temps que ens havíem adonat de l’existència de peus de carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia) i de margallons (Chamaerops humilis) (així ho havíem esmentat a l’informe sobre les llacunes de Rabassa i el seu PAI), no ha sigut fins ara quan els hem catalogat.

En el cas de les carrasques es tracta de peus que ara per ara trobem més al sud i properes a la costa del terme municipal d’Alacant – i potser de l’Alacantí i de la província d’Alacant – d’una forma natural o com a mínim naturalitzada. I és ací on resideix la seua singularitat.

És un grup de cinc carrasques. Tres es troben just en una vessant, enfront de les obres del nou institut de la zona potser dins encara de les propietats de la Finca Rabassa. Un poc més lluny, al costat d’una carretera, el destí de la qual es convertir-se en la “Vía Parque”, es troben els altres dos peus. L’alçaria mitjana dels exemplars oscil·la entre els dos i quatre metres. Potser també es troben en dominis particulars. Calculem-ne l’edat, entre 60 – 80 anys, malgrat la manca d’un estudi ben acurat d’esta característica fonamental.

Un poc més al sud i al damunt de les crestes d’un tossalet desmuntat per tal de construir la carretera esmentada – i on té l’amagatall un mussol (Athene noctua) - està la població de vora uns 13 exemplars de margalló, inclosos dins d’un poblament vegetal que es considera les restes de la vegetació potencial d’ací: l’espinar alacantí (comunitat vegetal molt valuosa des del punt de vista conservacionista).

Però, malauradament, ens temem que aquestes singularitats botàniques, dins de la ciutat d’Alacant estan en greu perill si no es duen a terme mesures apropiades per protegir-les del monstre que sorgirà de l’execució de l’indolent “Pla Rabassa” o de la Via Parc.


LOCALITZACIONS UTM:

  1. Carrasques:
  • 1: 30S 718037 4248767
  • 3: 30S 718048 4248795
  • 2: 30S 718058 4248814
  • 4, i 5: distribuïdes en 10 metres al voltant del punt UTM:
30S 717819 4248869

  1. Margallons:
Distribuïts a la vessant de solana, al costat de la línia definida pels següents punts UTM:
  • INICI: 30S 717692 4248727
  • FI: 30S 717668 4248708