dimarts, 4 de setembre de 2012

LA ESCOPETA NACIONAL (o com carregarse d'un tir un estudi conservacionista de la propia administració)

Abatido en Picos de Europa un lobo que estaba incluido en un estudio

  L'animalet en qüestió tenia un collar GPS, per a un estudi de radio-marcatge finançat per la mateixa administració que va donar-ne el permís de caça.

És la història de sempre: es caça sense cap tipus de control ni estudi previ per a "l'extracció" d'exemplars.